XEN server

From SemarkIT
Jump to: navigation, search

<google1></google1>

Set op af Xen (Virtual Servers) på Debian

HVAD ER EN VSERVER, HVAD ER FORSKÆLDEN PÅ EN VSERVER OG EN XEN SERVER Etch , Lenny og Squeeze

Etch

Pakker der skal installeres

Først skal de rigtige pakker installeres, der skal installeres en Kernel som understøtter Vserver, og der skal installeres tilhørende kernel-source og Vserver utility's, disse skal passe til det øvrige system, og til CPU'en, alle Vserver og Xen kerner, er med SMP understøttelse, altså understøttelse af multi-CPU'er eller kerner

32-bit

apt-get install linux-image-2.6.18-6-xen-vserver-686 linux-headers-2.6.18-6-xen-vserver-686 bridge-utils \
 util-vserver vserver-debiantools debootstrap xen-linux-system-2.6.18-6-xen-vserver-686 xen-docs-3.0

64-bit

apt-get install linux-image-2.6.18-6-xen-vserver-amd64 linux-headers-2.6.18-6-xen-vserver-amd64 bridge-utils \
 util-vserver vserver-debiantools debootstrap xen-linux-system-2.6.18-6-xen-vserver-amd64 xen-docs-3.0

Serveren skal nu genstartes for at få den rigtige kernel startet.

Tjek om den rigtigt kernel er bootet

uname -r

Den startede kernel skulle nu gerne hedde noget med *-xen-vserver (Xen Vserver betyder er kernel understøtter både Xen og Vserver (Xen er helt individuelle maskiner med individueller disk-drev og ram, hvor Vserver kører med delt disk og delt ram med hosten)

Installer og sæt Xen server

Opret mappe hvor serveren skal "installeres" i

cd /
mkdir vserver && cd vserver && mkdir Xen && cd Xen && mkdir vm_base && mkdir images 

(opret evt undermapper til dine servere)

"installer" Xen Server:

xen-create-image --boot --memory 512mb --dhcp --dist etch --dir /vserver/Xen/lenny \
--hostname negaserv1 --force --size 10GB --kernel /boot/vmlinuz-'uname -r' \
--initrd /boot/initrd.img-'uname -r' --debootstrap \
--mirror http://ftp.dk.debian.org/debian/

Forklaring:

Tilføj den Virtuelle server til XEN Manageren

Tilføj

xm create /etc/xen/negaserv1.cfg

Tjek

xm list

Begræns din XEN

xm sched-cridit -d negaserv1 -c 50 -w 512

Start

xm start negaserv1

Log på

xm console negaserv1

Lenny

Pakker der skal installeres

Først skal de rigtige pakker installeres, der skal installeres en Kernel som understøtter Vserver, og der skal installeres tilhørende kernel-source og Vserver utility's, disse skal passe til det øvrige system, og til CPU'en, alle Vserver og Xen kerner, er med SMP understøttelse, altså understøttelse af multi-CPU'er eller kerner

32-bit

apt-get install xen-hypervisor-3.2-1-i386 xen-linux-system-2.6.26-2-xen-686 \
linux-headers-2.6.26-2-xen-686 xen-utils-3.2-1 xenstore-utils xenwatch xen-shell \
xen-tools bridge-utils xen-docs-3.2 python-xml

64-bit

apt-get install xen-hypervisor-3.2-1-amd64 xen-linux-system-2.6.26-2-xen-amd64 \
linux-headers-2.6.26-2-xen-amd64 xen-utils-3.2-1 xenstore-utils xenwatch xen-shell \
xen-tools bridge-utils xen-docs-3.2 python-xml

Serveren skal nu genstartes for at få den rigtige kernel startet.

Tjek om den rigtigt kernel er bootet

uname -r

Den startede kernel skulle nu gerne hedde noget med *-xen (Xen betyder er kernel understøtter både Xen (Xen er helt individuelle maskiner med individueller disk-drev og ram, som ikke er delt med hosten men fastsat under oprettelsen, kan dog også sættes senere)

Installer og sæt Xen server op

Opret mappe hvor serveren skal "installeres" i

cd /
mkdir vserver && cd vserver && mkdir Xen && cd Xen 

(opret evt undermapper til dine servere)

Forbered systemet

For at lenny kan finde ud af XEN er der nogle ting som skal rettes; inden de virtuelle maskiner bliver oprettet.

i filen /etc/xen/xend-config.sxp

[ ... ]
(logfile /var/log/xen/xend.log)
[ ... ]
#(network-script network-dummy)
(network-script network-bridge)
[ ... ]
(vif-script vif-bridge)
[ ... ]

Når dette er sat, skal filen /etc/xen-tools/xen-tools.conf rettes til.

[ ... ]
dhcp = 1
[ ... ]
passwd = 1
[ ... ]
mirror = http://ftp.dk.debian.org/debian/
[ ... ]
serial_device = hvc0 #default
disk_device = xvda #default

Nu er det på tide at oprette den første XEN guest på din server

"installer" Xen Server:

# Dette er hvis du bruger filer i stedet for en LVM partation
xen-create-image --boot --memory 512mb --dhcp --dist lenny --dir /vserver/Xen/lenny --hostname negaserv1 --force --size 10GB
# LVM opsætning
xen-create-image --memory 512mb --dist lenny --lvm www --hostname negaserv1 --size 160gb --force

Forklaring:

Tilføj den Virtuelle server til XEN Manageren

Tilføj

xm new /etc/xen/negaserv1.cfg on_xend_start=start on_xend_stop=shutdown

Tjek

xm list

Begræns din XEN

xm sched-credit -d negaserv1 -c 50 -w 512

mere info på XEN Wiki Credit

Start

xm start negaserv1

Log på

xm console negaserv1

Fejlfinding

Fejl 1

Hvis du får en fejl noget ligende

clocksource/0: Time went backwards

Start med at tilføj følgende til din /etc/xen/domain.cfg

# Time
extra="clocksource=jiffies"

HUSK At du skal oprette den XEN-vserver igen!

xm destroy domain && xm delete domain && xm new /etc/xen/domain.cfg && xm start domain

på din guestU skal du tilføje følgende til bunden af din /etc/sysctl.conf

# XEN
xen.independent_wallclock=1

Fejl 2

Hvis du får en fejl som ligner denne, er dette hvad du skal gøre

PTY allocation request failed on channel 0
stdin: is not a tty

Du skal installere følgende på din domU

apt-get install udev ia32-libs

I din fstab tilføje følgende

# Putty
none /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0

også skal du lave mappen /dev/pts

mkdir /dev/pts

også mounte din tty

mount -a

Squeeze

Pakker der skal installeres

Først skal de rigtige pakker installeres, der skal installeres en Kernel som understøtter Vserver, og der skal installeres tilhørende kernel-source og Vserver utility's, disse skal passe til det øvrige system, og til CPU'en, alle Vserver og Xen kerner, er med SMP understøttelse, altså understøttelse af multi-CPU'er eller kerner

32-bit

apt-get install xen-hypervisor-4.0-i386 xen-linux-system-2.6-xen-i386 linux-headers-2.6-xen-i386 \
xen-utils-4.0 xen-utils-common xenstore-utils xenwatch xen-tools bridge-utils xen-docs-4.0 xen-qemu-dm-4.0 \
python-xmltv

64-bit

apt-get install xen-hypervisor-4.0-amd64 xen-linux-system-2.6-xen-amd64 linux-headers-2.6-xen-amd64 \
xen-utils-4.0 xen-utils-common xenstore-utils xenwatch xen-tools bridge-utils xen-docs-4.0 xen-qemu-dm-4.0 \
python-xmltv

Update GRUB2

Vi er nødt til at opdatere den nye grub, dette gøres ikke længere i /boot/grub/menu.lst, men skal i stedet laves i /etc/grub.d/

mv -i /etc/grub.d/10_linux /etc/grub.d/50_linux
update-grub2


Serveren skal nu genstartes for at få den rigtige kernel startet.

Tjek om den rigtigt kernel er bootet

uname -r

Den startede kernel skulle nu gerne hedde noget med *-xen (Xen betyder er kernel understøtter både Xen (Xen er helt individuelle maskiner med individueller disk-drev og ram, som ikke er delt med hosten men fastsat under oprettelsen, kan dog også sættes senere)

Installer og sæt Xen server op

Opret mappe hvor serveren skal "installeres" i

cd /
mkdir vserver && cd vserver && mkdir Xen && cd Xen 

(opret evt undermapper til dine servere)

Forbered systemet

For at lenny kan finde ud af XEN er der nogle ting som skal rettes; inden de virtuelle maskiner bliver oprettet.

i filen /etc/xen/xend-config.sxp

[ ... ]
(logfile /var/log/xen/xend.log)
[ ... ]
(network-script network-bridge)
[ ... ]
(vif-script vif-bridge)
[ ... ]

Når dette er sat, skal filen /etc/xen-tools/xen-tools.conf rettes til.

[ ... ]
dhcp = 1
[ ... ]
passwd = 1
[ ... ]
serial_device = hvc0 #default
disk_device = xvda #default

Nu er det på tide at oprette den første XEN guest på din server

"installer" Xen Server:

# Dette er hvis du bruger filer i stedet for en LVM partation
xen-create-image --boot --memory 512M --dhcp --dist squeeze --dir /vserver/Xen/lenny --hostname negaserv1 --force --size 10G --swap 1G
# LVM opsætning
xen-create-image --memory 512M --dist squeeze --lvm www --hostname negaserv1 --size 160G --swap 1G --force

Forklaring:

Tilføj den Virtuelle server til XEN Manageren

Tilføj

There is a bug in debian at the moment, that means that the package python-xml is not in the repo, in the meanwhile do the following fix

nano /usr/lib/xen-4.0/lib/python/xen/xm/xenapi_create.py
comment line 22 : #from xml.parsers.xmlproc import xmlproc, xmlval, xmldtd
xm new /etc/xen/negaserv1.cfg on_xend_start=start on_xend_stop=shutdown

Tjek

xm list

Begræns din XEN

xm sched-credit -d negaserv1 -c 50 -w 512

mere info på XEN Wiki Credit

Start

xm start negaserv1

Log på

xm console negaserv1