Vserver (Debian Etch)

From SemarkIT
Jump to: navigation, search

<google1></google1>

Template:Infoboks config

Set op af Vservers (Virtual Servers) på Debian 4.0rXX (testet på r4 og r7)

HVAD ER EN VSERVER, HVAD ER FORSKÆLDEN PÅ EN VSERVER OG EN XEN SERVER


Pakker der skal installeres

Først skal de rigtige pakker installeres, der skal installeres en Kernel som understøtter Vserver, og der skal installeres tilhørende kernel-source og Vserver utility's, disse skal passe til det øvrige system, og til CPU'en, alle Vserver og Xen kerner, er med SMP understøttelse, altså understøttelse af multi-CPU'er eller kerner

32-bit

apt-get install linux-image-2.6.18-6-xen-vserver-686 linux-headers-2.6.18-6-xen-vserver-686 \
 util-vserver vserver-debiantools xen-linux-system-2.6.18-6-xen-vserver-686 xen-docs-3.0

64-bit

apt-get install linux-image-2.6.18-6-xen-vserver-amd64 linux-headers-2.6.18-6-xen-vserver-amd64 \
util-vserver vserver-debiantools xen-linux-system-2.6.18-6-xen-vserver-amd64 xen-docs-3.0

Serveren skal nu genstartes for at få den rigtige kernel startet.

Tjek om den rigtigt kernel er bootet

uname -r

Den startede kernel skulle nu gerne hedde noget med *-xen-vserver (Xen Vserver betyder er kernel understøtter både Xen og Vserver (Xen er helt individuelle maskiner med individueller disk-drev og ram, hvor Vserver kører med delt disk og delt ram med hosten)

Installer og sæt Vserver

Opret mappe hvor serveren skal "installeres" i

cd /
mkdir vserver && cd vserver

(opret evt undermapper til dine servere, jeg har semarkit og negativez)

"installer" vserveren:

newvserver --vsroot /vserver/ --hostname <Hostname> --domain <Domain> --ip <IP Address>/<CIDR Range> --dist etch --mirror <Mirror> --interface <Net Interface>

Forklaring:

  • vsroot = Hvor den bliver installeret
  • Hostname = serverens navn
  • Domain = eg negativez.dk eller semarkit.dk
  • IP Address = IP adresse i dit netværk
  • CIDR Range = 10.x.x.x/8 172.16.x.x/16 192.168.0.x/24 her skal altså bruges /XX
  • Dist = Hvilken dist du vil have installeret eg etch (debian) eller Intrepid (ubuntu) alt kan installeres
  • Mirror = dit repo eg. http://ftp.de.debian.org/debian/ eller http://ppa.launchpad.net/fta/ubuntu
  • Interface = Netkortet som du vil koble din Vserver til eg. eth0
newvserver --vsroot /vserver/negativez/ --hostname negaserv1 --domain negativez.dk \ 
--ip 192.168.1.10/24 --dist etch --mirror http://ftp.de.debian.org/debian/ --interface eth0 

Nu skulle net installationen gerne begynde

Start og Log på din Virtuelle Server:

Forklaring:

  • vserver <hostname> start; vserver <hostname> enter
vserver negaserv1 start; vserver negaserv1 enter

Svar hvis det virker:

Starting system log daemon: syslogd.
Starting internet superserver: no services enabled, inetd not started.
Starting periodic command scheduler....
negaserv1:/#

Du kan nu installere lige hvad du vil med apt-get