Ssh

From SemarkIT
Jump to: navigation, search

<google1></google1>

Kopiere en filstruktur fra en server til en anden

tar -c /home | ssh -l root 192.168.1.1 'tar -x'
tar -c --newer-mtime '2009-07-03' -h /home | ssh -l root 192.168.1.1 'tar -x'
tar -c --newer-mtime 'Sat Aug  3 16:51:52 CEST 2009' -h /home | ssh -l root 192.168.1.1 'tar -x'

Forbinde uden at skulle bruge password hver gang (eller et scipt -- cron)

ssh-keygen -t dsa
scp /home/XX/.ssh/id_dsa.pub uname@server.connect.to:
cat fileTo.save | ssh  -l uname -o PasswordAuthentication=no server.connect.to 'cat - > fileTo.save'
tar -zc /home/ 2> /dev/null | ssh -l uname -o PasswordAuthentication=no server.connect.to 'cat - > home_backup.tgz'

See this link [1]