Nagios3

From SemarkIT
Jump to: navigation, search
apt-get install nagios3
htpasswd -c /etc/nagios3/htpasswd.users XXuserXX
vi /etc/nagios3/cgi.cfg
  # authorized_for_system_information=nagiosadmin
  authorized_for_system_information=*
  authorized_for_all_services=*
  authorized_for_all_hosts=*
  ... osv ...

i nagios.cfg tilføjes mapper med konfigurationsfiler

cfg_dir=/etc/nagios3/udstyr

check_external_commands=1


f.eks. i udstyrsmappen tilføjes følgende for hvert udstyr der skal checkes i en fil med et "sigende navn"

define host{
    host_name            laeseligtNavn 
    address             dnsnavn.doaene.dk
    check_command          check_http
    max_check_attempts       5
    contact_groups         admins
    notification_interval      1440
    }
# 'check_imaps' command definition
define command{
    command_name  check_imaps
    command_line  /usr/lib/nagios/plugins/check_tcp -H '$HOSTADDRESS$' -p 993
    }


/etc/init.d/nagios3 stop
dpkg-statoverride --update --add nagios www-data 2710 /var/lib/nagios3/rw
dpkg-statoverride --update --add nagios nagios 751 /var/lib/nagios3
/etc/init.d/nagios3 start


/etc/nagios-plugins/config/disk.cfg:

# 'smart_disk' command definition
define command {
    command_name  smart_disk
    command_line  /bin/bash -c "/usr/lib/nagios/plugins/check_ide_smart -n -d '$ARG1$'"
}define service {
    use               generic-service
    host_name            localhost
    service_description       SMART sda
    check_command          smart_disk!/dev/sda
	notification_interval      1440
}
sudo vi /etc/sudoers:

nagios ALL=NOPASSWD: /bin/bash -c /usr/lib/nagios/plugins/check_ide_smart *