Mail

From SemarkIT
Jump to: navigation, search

Postfix

apt-get install postfix
Husk at udkommentere
# mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
tilføj
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport


Dovecot

apt-get install dovecot-imapd

openssl req -new -x509 -days 1200 -nodes -out /etc/ssl/certs/dovecot.pem -keyout /etc/ssl/private/dovecot.pem

vi /etc/dovecot/dovecot.conf
(new installations: vi /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf)
protocols = imap imaps
mail_location = maildir:~/.Maildir


apt-get install procmail
vi /etc/procmailrc 
MAILDIR=$HOME/.Maildir/
DEFAULT=$MAILDIR 
i main.cf:
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION" /etc/procmailrc
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all

Hvis der videresendes til en bagved liggende mailserver husk da:

local_recipient_maps =

disabler brugeropslag

(old imap server)

openssl req -new -x509 -nodes -out /etc/ssl/certs/imapd.pem -keyout /etc/ssl/certs/imapd.pem -days 1460

Spam and Virus folder

/var/lib/amavis/virusmails/


SASL guide: SASL how-to

systemctl stop saslauthd
systemctl stop postfix
rm -r /var/run/saslauthd/
mkdir -p /var/spool/postfix/var/run/saslauthd
ln -s /var/spool/postfix/var/run/saslauthd /var/run
chgrp sasl /var/spool/postfix/var/run/saslauthd

chgrp postdrop /usr/sbin/postqueue
chgrp postdrop /usr/sbin/postdrop
chmod g+s /usr/sbin/postqueue
chmod g+s /usr/sbin/postdrop
systemctl start postfix
systemctl start saslauthd